„ЕВРОПРОЕКТИ“ ЕООД

е създадена през 2011г. в гр. Кърджали / код по НКИД – 2003 – 74.14– Консултантска дейност по стопанско и друго управление/, с управител Сабиха Ахмед Ахмед.

Основна дейност на фирмата е предоставяне на консултантски услуги, изготвяне, разработване и управление на проекти – досега по мерките от ПРСР 2007-2013г.. Към момента същото се извършва за проекти по подмерките от ПРСР за периода 2014-2020г..  

Фирмата има изключително богат опит в сферата на консултирането по Програмата за развитие на селските райони и разполага с квалифицирани кадри и специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти, изготвяне на бизнес планове, пазарни проучвания и консултациите в областта на земеделието.

За одобрените проекти , изготвени от „ЕВРОПРОЕКТИ“ ЕООД по различните мерки от ПРСР за периода  2007-2013г., прилагаме следната таблица на одобрените суми и на бенефициентите:

Вашето запитване‎

Офис на Европроекти ЕООД  в град Кърджали

Адрес:

ул. “Булаир” № 33
Местоположение: До сградата на НОИ – Кърджали
Паркинг: Паркинг пред офиса

Телефон:

0897 84 32 50, 0893 69 03 17

E-mail:

info@eproekti.com, prsrsa@gmail.com