Услуги

Ние сме на Ваше разположение,  ако търсите доверен партньор при необходимост от:

Консултации

 • за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерките от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 • съвместна консултация с юристи
 • съвместна консултация със счетоводители
 • консултациия относно  архитектурни и строителни решения

Счетоводни услуги за земеделски стопани и предприемачи

 • Първоначални консултации по счетоводни, юридически и бизнес въпроси
 • Обработка на счетоводни документи на физически и юридически лица
 • Изготвяне на бизнес планове по инвестиционните мерки
 • Съдействие при регистрация на фирми и др.

За земеделски стопани

 • При кандидатстване по проекти – изготвяне на бизнес планове и другите необходими документи
 • Изготвяне на необходимите документи, изискуеми от администрацията
 • Попълване на Анкетна карта за регистрирани и нерегистрирани земеделските стопани с индивидуалните данни на имотите, отглежданите култури и/или животните в стопанството
 • Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 – документи за правно основание за ползване на земите
 • Попълване на дневници за растителна защита
 • За биологично растениевъдство или в преход – попълване на заявления, изготвяне на план за управление, попълване на дневници за извършените дейности и допълнително консултиране
 • Помощ при очертаване на площи без санкции
 • Съдействие по схемите за субсидиране и директните плащания
 • Попълване на годишни данъчни декларации
 • Съдействие по схемите за субсидиране и Директните плащания
 • Пълно документално обслужване до края на ангажиментите по проектите Ви.

При нас ще научите всички начини за:

 • Кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • Получаване на субсидии за земеделските Ви дейности – ще Ви научим как да увеличите приходите си
 • Модернизиране на стопанството – изграждане и реконструкция на ферми, закупуване на техника, инвентар и оборудване
 • Инвестиране в селските райони в България – изграждане на мандри, цехове за преработка и пакетиране на селскостопанска продукция
 • Осъществяване на идеите Ви за туризъм и др. – къщи за гости, хотели, развлекателни центрове, развитие на микропредприятия в селски райони

Вашето запитване‎

Офис на Европроекти ЕООД  в град Кърджали

Адрес:

ул. “Булаир” № 33
Местоположение: До сградата на НОИ – Кърджали
Паркинг: Паркинг пред офиса

Телефон:

0897 84 32 50, 0893 69 03 17

E-mail:

info@eproekti.com, prsrsa@gmail.com