Проекти

Текущи проекти

Прием по мярка 6.3: начало 04.07.2016 г.

край 12.08.2016 г.

0%

Прием по мярка 4.1: 26.10.2016

край 07.12.2016 г.

0%

Одобрени проекти

Одобрени инвестиционни проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година

НОМЕРМЯРКАНАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТАБЕНЕФИЦИЕНТ
1121Изграждане на торище с вертикална планировка за съществуваща кравеферма I-ва категория в имот №000193 землище с. Мак, общ. Ардино, обл. КърджалиМюмюн Али Юсеин
2121Реконструкция, надстройка и модернизация за съществуваща кравеферма за 30 броя крави за мляко – I етап в неурегулиран поземлен имот в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. КърджалиФахри Юнуз Каймакам
3123 Закупуване на машини за съществуващ гатерен цех в с. Брезен, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ I, кв. 22„УУД ИНЖЕНЕРИНГ-2012“ ООД
4123Закупуване на оборудване за млекопреработвателно предприятие „Мандра Жълтуша“ в общ. Ардино, обл. Кърджали„Персенски“ ООД 
5123Закупуване на автоматична линия за пълнене, затваряне и етикетиране на айран за нуждите на съществуващо млекопреработвателно предприятие в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. КърджалиЕТ „Алада – Мохамед Банашък“
6312 Смяна на предназначението на приземен етаж от жилищна сграда и пристройка към нея в работилница за пакетиране, етикетиране на готови хранителни продукти в УПИ VI-342 от кв. 19 в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали и закупуване на машини„Фоур Лайънс“ ЕООД
7312Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща сграда за обособяване на самостоятелни стаи за настаняване на туристи в гр. Ардино, ул. Странджа №4„Ангелчев“ ЕООД
8312Изграждане на плувен басейн в УПИ II – 330 от кв. 34 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали„ШЕНАЙ – К“ ЕООД
9312Закупуване на оборудване за съществуващи стаи за гости в имот, находящ се в с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали„ТЕДО ПЛЮС“ ЕООД
10312Изграждане на сграда за обществено обслужване I-ви етап – закусвалня с баничарница и закупуване на оборудване в УПИ XII – 870, кв. 26 по регулационния план на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали„МОЛЛОВ 393“ ООД
11312Реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости с търговски обект и закупуване на оборудване, находяща се в с. Търносливка, общ. Ардино, обл. Кърджали„НУР–ДЖАН“ ЕООД
12312Доставка на оборудване за кухня и стаи за настаняване на туристи в „Дом за отдих“, намиращ се в с. Боровица, общ. Ардино, обл. Кърджали„ГРУП ИНВЕСТ 88“ ЕООД
13121Закупуване на минитоварач и млекоохладителни вани за нуждите на съществуваща овцеферма в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян„КРАСИ 70“ ЕООД
14121Ремонт на съществуваща кравеферма и закупуване на оборудване за 56 млечни крави в имот № 021003, землище с. Боровица, общ. Ардино, обл. КърджалиГюрсел Мехмед Хайрула
15312Изграждане на работилница за производство на хартиени чаши в УПИ XIII-167 , кв. 39 по ПУП на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково„ТЕМИРА 2“ ЕООД
16121Кравеферма за свободно групово отглеждане на 40 крави за мляко върху дълбока несменяема основа в НУПИ , с. Момина сълза, общ. Момчилград, обл. КърджалиСами Хасан Мустафа
17311Довършителни работи на комбинирана сграда с покрит басейн, фитнес зала, кафе-бар и апартаменти за гости в Лесопарк „Момчил юнак“ в ПИ 000160, гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. КърджалиЕТ „ЕСИ-М-АЙКЪЗ ИБРАХИМ“
18121Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 50 броя крави в УПИ 014515 в местността „Долен чаир“ в землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково, обл. КърджалиВалентин Милков Пъчев
19121Промяна предназначението на сеновал в кравеферма за вързано отглеждане на 34 броя крави и обслужващи сгради в ПИ 000086, землище с. Севдалина, общ. Кърджали, обл. КърджалиМюмюн Дуран Адем
20121Модернизация на ферма за отглеждане на крави в имот № 011088, землището на село Дюлица, общ. Кирково, обл. КърджалиРесме Фахриева Драганова
21121Кравеферма за свободно групово отглеждане на 20 броя крави за мляко върху дълбока несменяема постеля в ПИ 010555 в землището на с. Кремен, общ. Кирково, обл. КърджалиТодор Златков Асенов
22121Реконструкция, пристройка и надстройка на стара съществуваща сграда в кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 13 броя крави за мляко в урбанизирана територия на с. Дрангово, мах. Таировска, общ. Кирково, обл. КърджалиГалип Исмаилов Хъзов
23121Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда – воловарник в кравеферма за свободно боксово отглеждане на 40 броя крави за мляко в с. Крилатица, общ. Кирково, обл. КърджалиГюлсер Юсеин Емин
24121Изграждане на кравеферма с торище и закупуване на оборудване за 50 млечни крави в имот ПИ №13004 в местността „Чаира“, землище с. Бойно, общ. Кърджали, обл. КърджалиСевдалин Северинов Борисов
25312Довършителни работи и оборудване, необходими за въвеждането в експлоатация на съществуваща нежилищна сграда, предназначена за семеен хотел в УПИ I, кв. 13 по ПУП на ТК „Белите Брези“, общ. Ардино, обл. КърджалиЕТ „Детайл – Севим Ахмед“
26121Изграждане на кравеферма и торохранилище за 44 броя крави, закупуване на оборудване за животновъден обект III категория в с. Чакаларово, общ. Кирково, обл. КърджалиСевдие Ахмед Адемова
27121Реконструкция, пристройка, смяна на предназначението на овцеферма в кравеферма и закупуване на оборудване за 44 млечни крави в землището на с. Боровица, общ. Ардино, обл. КърджалиСалибрям Байрамали Мехмед
28121Модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма в УПИ VIII, кв. 23, стопански двор с. Петелово, общ. Черноочене, обл. КърджалиХристо Митков Величков
29121Изграждане на кравеферма и закупуване на оборудване за 50 млечни крави, землище с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. ХасковоЮмер Джемал Сали
30121Изграждане на торохранилище към кравеферма за свободно отглеждане на 50 броя крави за месо с телета, землище с. Пътниково, общ. Стамболово, обл. ХасковоНиколай Валентинов Ананиев
31121Закупуване на земеделска техника, необходима за биологично стопанство в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. ПазарджикИван Петров Дерменджиев
32121Закупуване на техника за модернизиране на земеделското стопанствоВасилка Атанасова Тончева
33121Закупуване на земеделска техника за модернизиране на съществуващо биологично  стопанство„РЕМА-02“ ЕООД
34121Закупуване на земеделска техника и оборудване, необходимо за модернизиране на стопанство в с. Миладиново, общ. Кърджали, обл. КърджалиХайрие Бейсим Джевджет
35121Закупуване на техника и инвентар за модернизиране на земеделското стопанствоСамет Касим Али

Вашето запитване‎

Офис на Европроекти ЕООД  в град Кърджали

Адрес:

ул. "Булаир" № 33
Местоположение: До сградата на НОИ - Кърджали
Паркинг: Паркинг пред офиса

Телефон:

0897 84 32 50, 0893 69 03 17

E-mail:

info@eproekti.com, prsrsa@gmail.com