Консултации  

КОНСУЛТАЦИИ

  • за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерките от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  • съвместна консултация с юристи
  • съвместна консултация със счетоводители
  • консултациия относно  архитектурни и строителни решения