От 26 октомври ДФЗ приема заявления по подмярка 4,1 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Съгласно Заповед РД 09-755/04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните заявления за кандидатстване ще се приемат от 26 октомври до 07 декември 2016 г. в областните дирекции на Фонд „Земеделие“.

Общият бюджет на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 237 млн. евро.

Обявен е и индикативният график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2017 г, Може да го видите тук.

Similar Posts